Son iki yıldır Danimarka, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine uyarak 285 vatansıza vatandaşlık hakkı verdi.

2010 yılında, Uyum Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine uymayarak, Danimarka’da doğmuş olan vatansızlara Danimarka vatandaşlığı hakkını tanımadığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun ortay çıkmasıyla, o dönemin Başbakanı Lars Løkke Ramussen, Uyum Bakanı Birthe Rønn Hornbech’i bakanlık görevinden uzaklaştırmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra, 2011 yılından bu yana vatansızlara ilişkin kurallar Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ile vatansızlara tanınmış olan özel hakların normal uygulanmasına başlandığı 2011 yılından bu yana toplam 285 vatansıza Danimarka vatandaşlığı verilmiş bulunuyor.

Kamuoyunda Vatansızlar Davası olarak bilinen Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine aykırı uygulamalar Filistinli’leri ilgilendiriyor. Danimarka Halk Partisi DF’in dışarıdan desteklediği VK-Hükümeti döneminde, 2004 – 2010 yılları arasında Göçmenler, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı, vatansızlara vatandaşlık hakkına ilişkin Birleşmiş Miller Sözleşmeleri’ne uymamış ve 36 Filitinli’nin vatandaşlık başvurularını reddetmişti.

2010 yılı sonlarına doğru bu durumun ortaya çıkmasından sonra tüm baskılara rağmen Bakan    Birthe Rønn Hornbech bakanlık görevinden ayrılmamakta ısrar etmişti. Ancak, sonunda bu baskılar karşısında Başbakan Lars Løkke Ramussen 8 Mart 2011’de Birthe Rønn Hornbech’i bakanlık görevinden almıştı.

Vatansızlar Davası konusunda hatalı işlemlerin kimin yaptığını belirlemek amacıyla kurulmuş bir komisyon şu sıralarda çalışmalarını tamamlamak üzere.