Hükümet , boşanmak için 6 aylık ayrılık kuralına gerek olmadığı görüşünde. Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Karen Hækkerup, şimdi bu kuralın kaldırılması hazırlıkları yapıyor.

Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Karen Hækkerup (Sosyaldemokrat), bugünkü boşanma kurallarına göre, eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunması durumunda boşanmanın, taraflardan birinin istemiyle bekletilmeden gerçekleşebildiğini hatırlattı. Bakan Karen Hækkerup, eşlerin, aldatmanın dışında başkaca gerekçelerle birlikteliğe devam etmek istememelerinin de güçlü bir gerekçe olarak kabul edilmesi gerektiği ve boşanmak için 6 ay beklenmesine gerek olmadığı görüşünü savundu.

Kristeligt Dagblad Gazesinin sorularını yanıtlayan Bakan Hækkerup, eğer taraflar ayrılmaya kesin karar vermişlerse, toplumun ahlaki değerleri, taraflara 6 ay düşünme payı verilmesini istiyor diye neden 6 ay daha bekletilsinler? sorusunu yöneltti. Bu kuralın artık çağdışı ve insanlara tepeden inme hükmedici olduğunu belirten Karen Hækkerup, 6 ay ayrılık kuralının eşlerin, düşünmek için zaman istemeleri durumunda uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.

Gereksiz yere zaman harcanıyor

Boşanma konularında danışmanlık yapan Mette Haulun da hükümet ile aynı görüşte. Danışman Haulun, boşanmayı düşünen eşlere önce, doldurmaları için kağıtlar gönderildiğini, ardından, pek çok durumda uzun zaman alan kesin karar verme sürecine girildiğini belirtiyor. Bu süreçte tarafların gereksiz bir zaman kaybına uğradıklarını öne çıkaran Mette Haulun , ”Halbuki, ayrılmaya karar verildiği anda boşanmayı gerçekleştirmek, hem varsa çocuklar açısından hem de tarafların kısa bir sürede durumlarına açıklık getirilmesi açısından yararlı olacaktır.” diyor.

Liberal parti Venstre ise, 6 aylık ayrılık süresi kuralının kaldırılacak olmasına karşı. Venstre, bu kuralın kaldırılacak olmasını evlilik müessesesine bir saldırı olarak niteledi ve 6 ay ayrılık süresi kuralının kaldırılmasıyla önemli bir düşünme, aileyi yeniden kurma ve güçlendirme olanağının yok edileceğini savundu.