Öğretim Görevlisi Mehmet Ümit Necef ve Prof. Henning Bech: Danimarka’da ırkçılık, söylendiği kadar yaygın değil. Kaldı ki, ırkçılık şimdiye kadar iddia edildiği gibi de yaygınlaşmıyor.

Odense Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Mehmet Ümit Necef ve Kopenhag Üniversitesi’nde Sosyoloji Prof. Henning Bech, son 20 – 30 yılın göçmenlere ilişkin araştırmalarını eleştirel bir yaklaşımla yeniden gözden geçirerek, ” Er Danskerne Racister?”(Danimarkalılar Irkçı mı?) adı altında araştırma ve inceleme sonuçlarını bir kitapta yayımladılar.

Henning Bech ve Mehmet Ümit Necef’e göre, Danimarkalılar’ın özellikle yabancı düşmanı olduğu suçlamaları bilimsel temele oturmayan iddialardan başka bir şey değil. Bu konuda on yıllarca bir zamandır araştırmalar yapan araştırmacıların iddiaları bilimsel olmaktan çok, sanılara, varsayımlara ve yanlış yansıtılmış açıklamalara dayanıyor. Ümit Necef ve Bech, istatistik bilgilerin de çoğu kez eleştirilmeden üstünkörü kullanıldığını vurguluyorlar.

Son on yıllarda Danimarka’da göçmen tartışmaları çok yoğun boyutlara ulaştı. Ancak, Mehmet Ümit Necef ve Henning Bech’e göre, göçmenler ve mülteciler konularında yapılan bilimsel araştırmaların bir çoğu, bilimsellik normlarından uzak. Ümit Necef ve Bech, bu araştırmaların üstünkörü genellemelerle dolu olduğunu, eksik belgelere dayandığını yada, konuya ya çok safça iyi niyetlerle ya kötü niyetle yaklaşıldığını dile getiriyorlar.

İki araştırmacı Mehmet Ümit Necef ve Henning Bech, aslında bazı araştırmacıların ”ırkçı” olarak tanımladıkları bazı olguların, istatistik bilgiler dikkatlice incelendiğinde, bu olgunun ırkçılıktan çok “kaygı verici”  nitelikte olduğunu belirtiyorlar. Buna örnek olarak da, “göçmenler arasında suç olaylarının Danimarkalı’lardan daha fazla oranda” şeklindeki yargıları gösteriyorlar.

Mehmet Ümit Necef ve Henning Bech, bunun aksine, göçmenlerle ilgili olumsuz bir durum olduğu zaman da, bazı araştırmacılar, bu durumun göçmenlerin davranışlarından değil, Danimarkalı’ların ırkçı davranışlarından ileri geldiği sonuçları  çıkararak kamuoyunu otomatik olarak ırkçılıkla suçladıklarını gösteriyorlar.