Danimarka nüfusu 5,6 milyonu aştı

2013 Ocak ayı sonu itibarıyla Danimarka nüfusu 5.602. 628. Nüfus, bir yıl içinde toplam 29.000 arttı.

Danimarka’da doğum sayısı son yıllarda azalmakta olmasına rağmen nüfusun artmış olması, Danimarka’ya gelen göçlerin artmasına bağlanıyor.

Nüfustaki en büyük artış Başkent Kopenhag’da gerçekleşti. Danimarka İstatistik Kurumu Danmarks Statistik’in verilerine göre Kopenhag’ın nüfusu bir yılda %2,1 artarak bugün 716.958’ ulaştı.

Nüfusun en çok gerilediği yer ise Bornholm Adası. Bornholm nüfusu bir yılda 41.273’ten 40.807’ye düştü.

Toplam nüfusun yarısından fazlası kadın. Nüfusun  2.778.852’si erkek, 2.823.776’sı da kadın. Kadın sayısı yaklaşık 46.000 daha fazla.

100 yaşını doldurmuş olanların sayısı 166’sı erkek, 843’ü kadın olmak üzere toplam 1.009.

200’den fazla ülkeden insanın yaşadığı Danimarka’da en büyük yabancı kökenli gurubu Türkiye’den gelenler oluşturuyor. Türkiye’den göçmen olarak gelenlerin toplam sayısı 60.672. Türkiye’den Danimarka’ya iltica edenlerin ve daha sonra aile birleşimi yoluyla getirmiş oldukları aile bireylerinin toplam sayısı da yaklaşık 7.500 kişi. Başka bir deyişle Danimarka’ya Türkiye’den gelerek yerleşenlerin toplam sayısı bugün 68.000’i aşmış bulunuyor.

Danimarka’ya göçmen olarak gelmiş olanların toplam sayısı 600.674. Yani toplam nüfusun %10,7’si.

1 Ocak 2013 istatistiki bilgilerine göre, Türkiye’den göçmen olarak gelenlerin 11.383’i Danimarka vatandaşlığına geçti. Danimarka’da T.C. vatandaşı olarak yaşayanların sayısı ise 20.852. Annesi ve babası Türkiye’de doğmuş, ikinci ve daha sonraki kuşaktan olan ve Danimarka’da doğmuş 19.909 kişi de Danimarka vatandaşlığına geçmiş bulunuyor. Annesinden ya da babasından biri Türkiye’de doğmuş ve Danimarka vatandaşı olmuş olanlar, bu istatistik rakamlara alınmıyor. Bu kişiler doğuştan öz Danimarka vatandaşı sayılıyor.