Son yıllarda, Danimarka’da ghettolaşmaların önüne geçebilmek, ghetto sayısını azaltmak  için yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar meyvesini vermedi.

Tam tersine, resmi anlamda ghetto sayısı daha da arttı.

Kent, Konut ve Kırsal Alan Bakanlığı’nın yeni rakamlarına göre Danimarka’da şu anda toplam 28 ghetto (*bu sözcüğün anlamı için aşağıya bakınız) bulunuyor. Bunun yanısıra 14 konut bölgesinin daha ghetto listesine girecek duruma gelmiş olmasından kaygı duyuluyor. Ghetto listesine alınacak bu konut bölgeleri arasında örneğin; Başkent Kopenhag Bölgesindeki Tåstrup’ta Gadehavegaard, Nivå’da Nivåhøj ve Albertslund’da Hedemarken gibi konut bölgelerinin adları da gösteriliyor.

Lejerbo Konut Şirketi yöneticilerinden Steffen Boel Jørgensen, ghetto diye tanımlanan bu konut bölgelerinde şiddet saçan çetelerin yoğunlaştığını, kriminal olayların ve tehditlerin büyük sorun olduğunu söyledi. Steffen Boel Jørgensen, bu durumda, ghettolaşma sorununa çözüm için yapılan planlardan ve programlardan olumlu bir sonuç alındığının söylenemeceğini belirtti.

Yoğun bir şekilde tartışılmakta olan ghettolaşmış konut bölgeleri listesi ve gettolaşmayı önleme programı, bundan önceki VK-hükümetince uygulamaya konulmuştu. Bu uygulama, suç olaylarının, işsizliğin yaygın olduğu ve bir batılı ülkeden olmayan göçmenlerin yoğun yaşadığı ghetto tanımlamasına giren konut bölgelerinde, sosyal çalışmaların arttırılmasını ve ghetto bölgeleri sayısının azaltılmasını hedefliyor.

Kent, Konut ve Kırsal Alan Bakanlığı’na göre, Danimarka’da, konutların ‘ghetto’ listesine alınmasının kriterleri:
Bir konut bölgesinde;
1.    Batılı bir ülkeden gelmeyen göçmenlerin ve mültecilerin sayısının %50’yi aşması,
2.    18 – 24 yaşları arasındaki işsizlerin sayısının,  mahalle halkının %40’nı aşması,
3.    Ceza yasasını, silah yasasını ve  uyuşturucular yasasını çiğnedikleri gerekçeleriyle ceza almış olanların sayısının, her 10.000 kişi başına 270’i aşmışsa
bu yerleşim yerlerine ghetto deniyor.

*Ghetto nedir? Burada,yalnızca bugün Danimarka’da kullanıldığı anlamının tanımı yapılmaktadır. Ghetto bugünkü anlamıyla, düşük gelirli insanların, çok sayıda göçmen ve mültecinin, kriminal yada suç olaylarına karışan insanların, çalışma piyasası dışında kalmış, başka bir deyişle işssizlerin yoğun olarak yaşadıkalrı konut bölgeleri anlamına gelmektedir.

Ghetto, pek çok insanın hatalı olarak kullandığı “salaş mahalle” anlamında değildir. Salaş dendiğinde eskimiş, yıkık dökük konutlar akla gelir. Halbuki Danimarka’da ‘ghetto’ olarak tanımlanan semtler genelde bakımlı ve sağlam konutlardır.