Danimarka'daki Türkler arasında boşananların sayısı artıyor

Danimarka’ya yerleşmiş Türkler arasında geleneksel aile anlayışında büyük değişme: Boşanma artık tabu olmaktan çıktı. Türk kökenliler de bugün en az Danimarkalılar kadar boşanıyorlar.

Danimarka Ulusal Sosyal Refah Araştırmaları Merkezi (SFI), Türkiye’den gelerek Danimarka’ya yerleşmiş olanlar arasında boşanma eğilimleri konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuç, Türkler arasında boşanmalar bundan 30 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla.

Kristeligt Dagblad Gazetesi’nin verdiği haberde, Türk kökenli göçmenler arasında evlilik müessesesinin kutsal bir olgu olduğu ve ailenin her ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği geleneği  hakim iken bu durumun artık böyle olmadığı belirtildi.

SFI araştırmacısı Anika Liversage, araştırmaya ilişkin açıklamasında, “Araştırmanın ortaya koyduğu rakamlar Türkiye’den gelmiş göçmenlerin aile anlayışında büyük değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor.” dedi. Anika Liversage, bundan daha 20 yıl öncesinde ailenin boşanarak parçalanmasına karşı olan Türk göçmenlerin ve yeni kuşak göçmenlerin en az Danimarkalı’lar kadar boşanmakta olduklarını vurguladı. Anika Liversage, ayrıca, boşanmış olanlara, eskiye kıyasla daha anlayışlı bakıldığını ve kabullenildiklerini belirtti.

Her 9 çiftten biri boşanıyor

Boşanmalara ilişkin istatistiki bilgilere göre, Türkler arasında boşanma oranı 1980’li yıllarda %3 iken bu oran şimdi %12’lere ulaşmış. Başka bir deyişle, 1981 yılında evlenmiş 11.680 çiftin %12’si 2007 yılı verilerine göre boşanmış ve bu boşanma oranı Danimarkalılar arasındaki boşanma oranına çok yakın.

Ancak, Türkler arasında boşanmaların artması Danimarkalılara benzemek istemekten ileri gelmiyor.

Danimarka’da sosyal sistemin sağladığı kolaylıklar, eşlerin birbirlerine ekonomik bağımlılığını zayıflattığı için boşanmaları kolaylaştırıyor.

Anika Liversage, Türkler arasındaki boşanmaları açıklarken, bazı durumlarda, evlenmiş gençlerin evlilik öncesinde birbirlerini tanımadıklarını ve hatalı bir evlilik yaptıklarını belirttiklerini söyledi.

Danimarka’da boşanmış olanların Danimarka’daki durumlarının Türkiye’de olabileceğinden daha iyi olduğunu kaydeden Anika Liversage, boşananların bir eğitim yapma olanaklarının olduğunu ya da, örneğin, yalnız kalan annelerin ekonomik yardım aldıklarını, durum böyle olunca da çiftlerin daha kolay boşanma kararı alabildiklerini belirtti.

Danimarka’da yaşayan Türkiye’den gelmiş göçmenler, yaklaşık 70.000 kişiyle Danimarka’daki en büyük etnik kökenli gurubu oluşturuyor.