İslam karşıtı yazar Lars Hedegaard Jensen’e silahlı saldırının ardından Danimarkalı 14 yazar  ”İfade Özgürlüğü Manifestosu” başlıklı bir bildirge yayımladılar.

İslam karşıtı yazar Lars Hedegaard Jensen’e silahlı saldırının ardından Danimarkalı 14 yazar  ”İfade Özgürlüğü Manifestosu” başlıklı bir bildirge yayımladılar. İfade özgürlüğünü savunan yazarlar, ”ifade özgürlüğünün sınırlanamayacağını ” vurguladılar.

7 maddeli  bildirgede, bireylerin birlikteliğiyle oluşan bir toplumda, bireylerin farklı görüşte olabilme ve birbirlerini eleştirebilme hakkının vazgeçilemez bir hak olduğu vurgulanıyor. Her türlü ifadeye, bu arada hoşgörüsüzlerin de ifadelerine tolere edileceğine, ancak hoşgörüsüzlere eleştiriyle karşı çıkılacağına yer verilen bildirgede, hoşgürüsüzlüğün açık bir topluma karşı en büyük tehdit olduğu  ifade ediliyor.

Eliştirinin çok rahatsızlık verici olabileceğinin belirtildiği bildirgeye imza atan yazarlar, bu nedenle de kendileri çok ağır bir eleştiride bulunduklarında, kendilerine de çok ağır eleştiriler gelemesine  hazır olduklarını dile getiriyorlar. Yazarlar bu nedenle de toplumda her türlü görüşün ifade edilmesinin demokrasinin işlediğinin bir kanıtı olarak görüyorlar.

Bildirgede, inciticidir, yaralayıcıdır gbi gerekçelerle ifade özgürlüğünün sınırlanamayacağı savunuluyor ve aksi takdirde kişi kendi görüşlerini savunamaz duruma gelir, deniliyor. Kültürlerin, ideolojilerin yada bu olguların taraftarlarının eleştirilmesine de sınırlama konulamayacağının yer aldığı bildirgede, belli bir kültür ve ideolojiye  özel haklar tanınmasına daima karşı olduklarının altı çiziliyor.

Bazı yazarlar ise, bazı ifadelerini çok katı ve aşırı buldukları bu bildirgeye imza atmayacaklarını açıkladılar. Yazar Janne Teller, bu bildirgenin, ifade özgürlüğü sanki diğer demokratik hakların üstünde kutsal bir dinmiş eğilimi içinde olduğunu öne sürerek, ifade özgürlüğü ile eleştirileni habis bir yaratıkmış gibi gösterme arasında bir denge olması gerektiğini savundu.

7 maddelik İfade Özgürlüğü Manifestosu’na imza atan yazarlar: Birgıthe Kosovic, Elsebeth Egholm, Nis Jacob, Ulrikka Strandbygaard, Niels Brunse, Henrik Dahl, Rune T. Kidde, Nicolaj Stockholm, Erling Jepsen, Kim Leine, İnge Pedersen, Bente Scavenius, Alen Meskovic, Sven Holm ve Martin Sundström.