Danimarkalı’ların büyük bir kısmı, haşhaş bir diğer adıyla esrarın satışının yasal olmasını istiyor.

Bir kumuoyu  araştırmasına katılanların yarısından fazlası, esrarın yasal ve devlet kontrölünde satılmasından yana görüş bildirdi. Esrar satışının yasal olmasıyla birlikte yasadışı esrar piyasasının önüne geçilmek isteniyor.

Esrarın satışının serbest bırakılmasını savunanlar kadar karşı çıkanlar da var. Konuyla ilgili görüş belirten uzmanlar, serbest bırakılmasıyla birlikte esrar satışının daha da artacağını ve daha fazla kişinin esrar bağımlısı olacağını savunuyor.

Uzmanlara göre esrar sanıldığı kadar masum ve zararsız değil. Arkadaş ortamlarında ve eğlencelerde normal karşılanan esrar içmenin ve bulundurmanın para ve hapis cezası var.

Danimarka’daki birçok Türk kökenli genç de, çok küçük yaşlarda esrarla tanışıyor. Ailerinin haberi olmadan esrar kullanan gençlerin sayısı hiç de küçümsenmeyecek boyutlarda. Ailelerin çocuklarını bu tür illetlerden korumarı için çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri gerektiği ve büyük önem taşıdığı, gerek sağlık kurumlarınca gerekse uzmanlarca her fırsatta vurgulanıyor.