Danimarka’da doktorların normal işleri dışındaki ek işleri ve firmalarla özel ilişkileri kamunun bilgisine açık olacak.

Yıllarca süregelmekte olan doktorların ilaç sanayii ile ekonomik ilişkileri ve bağımlılıkları konusundaki kamuoyu tartışmalarından sonra artık doktorlar gizli tuttukları bu bilgileri kamuoyuna açmak zorunda bırakılacak. Sağlık Bakanlığı altında oluşturulan bir kurul, şu sıralarda doktorların ilaç sanayii ile ilişkilerini ve sağladıkları ekonomik  çıkarlarını incelemekte.

Kurulun çalışmalarını gelecek sonbaharda tamamlaması ve ayrıntılı bir rapor sunması bekleniyor. Ancak daha şimdiden gerek Genel Doktorlar Birliği ile Pratisyen Doktorlar Örgütü, doktorların normal işleri dışında yaptıkları işler ve sağladıkları kazançlara şeffaflık getirilmesini kabul etmiş bulunuyor ve üyelerine bu konuda çağırıda bulunuyor. Hastaları Koruma Derneği de, kendi sağlık durumlarını yakından etkileyen bu durumun düzeltilmesinin artık bir zorunluluk olduğununun altını çizdi.

Gerek kamuya ait hastane ve kliniklerde çalışan gerekse kendi özel muayenehaneleri olan doktorların büyük bir çoğunluğunun  ilaç firmalarıyla olan özel ilişkilerinden dolayı çifte rol oynadıkları belirtiliyor. Yüksek yan gelirler sağlayan doktorların, reçetelerinde,  ilişki içinde oldukları ilaç firmalarının ürünlerine öncelik tanıdıkalrı öne sürürlüyor.

Danimarka Meclisi Folketinget’teki partilerin çoğunluğu da, doktorların ek işlerinin incelenmesi sonuçlarının belli olmasından sonra bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler getirilmesinden yana oldukları görüşleri belirttiler.