Hükümet, eşcinsellerin kilisede nikah kıyabilmeleri ve resmi olarak evli olabilmelerinin önünü açtı.

S-SF-R hükümeti, homoseksüelleri aynı cinsiyetten) ve heteroseksüelleri (karşı cinsiyetten) eşit haklara sahip olmasını sağlayacak yeni yasa değişiklikleri hazırlıyor. Evlilik Yasası’nı ilgilendiren yeni yasa tasarısında yer alacak değişikliklerinin gelecek ilk bahar aylarında mecliste kabul edilmesi bekleniyor.

Yeni Evlilik Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra, Danimarka’da aynı cinsiyetten insanlar (eşcinseller)  artık kilisede nikah kıyabilecekler ve rahip tarafından resmen “karı-koca ” ilan edilecekler.

Halk Kilisesi (folkekirken), bu güne kadar eşcinsellere nikah kıymayı ret etmekteydi. Danimarka’da eşcinsellerin kilisede nikah kıymalarına olanak veren bu olgu tarihî bir olay olarak nitelendiriliyor.

Halk Kilisesi’nde eşcinsellerin nikahlarının rahip tarafından kıyılmasına olanak verecek yasa tasarının içeriği, Kilise Bakanlığı ile papazların ortak çalşmalarıyla şekillendirilecek.