Danimarka’da yaşayan göçmenler resmi ve özel kuruluşlarda, dernek ve sendikalarda yeterince temsil edilmiyor.

MetroXpress Gazetesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sinin göçmen olmasına rağmen, göçmenlerin sendikalarda, okul aile birliklerinde, derneklerde yeterince temsil edilmedikleri gerçeğini ortaya çıkardı.

MetroXpress Gazetesi için araştırmayı gerçekleştiren Cevea adlı şirketin yetkilisi Jens Jonatan Steen, İsveç’te göçmenlerin daha aktif olduğunu belirtti.

Resmi ve özel kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerindeki göçmen kökenliler karşılaştırıldığında, İsveç’te yaşayan göçmenler, Danimarka’dakilerine göre yaklaşık 5 katı daha fazla temsil ediliyor.

Jens Jonatan Steen, Danimarka’da yaşayan göçmenlerden dil öğrenmelerini ve Danimarka toplumuna uyum sağlamalarının beklendiğini ama göçmenlere kuruluşlarda ve derneklerde temsil hakkı verilmediği söyledi. Araştırmayı gerçekleştiren Cevea’nın yetkilisi Jens Jonatan Steen, göçmenlerin her zaman için kendileriyle yada çocuklarıyla alakalı dernek yada kurumlara üye olabileceklerini ve bundan çekinmemeleri gerektiğini belirtti.

Göçmenler dış dünyaya kapalı

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Arhus Üniversitesi’nden vatandaşlık konusunda uzman Prof. Ann-Dorte Christensen, göçmenlerin Danimarka’daki demokratik haklardan yeterince yararlanmadığını söyledi.

Prof. Ann-Dorte Christensen, göçmenlerin Danimarka toplumuyla iç içe yaşamadığını, daha çok kendi dünyalarında, kendi kültür ve inançları doğrultusunda faaliyetler gösterdiklerini savundu. Prof. Ann-Dorte Christensen’e göre Danimarka toplumunun bir parçası olmanın yolu demokratik diyaloglardan geçiyor. Danimarka’da yaşayan göçmenlerin de Danimarkalılar gibi en az birkaç kuruluşta faaliyet göstermesi gerektiğini belirten Christensen, ancak bu şekilde göçmenlerin Danimarka halkıyla iç içe yaşayacağını ve topluma uyumunun kolay olacağının düşünüyor. Ann-Dorte Christensen, göçmenlerin yerel yönetimlerde, çocuklarının okuduğu okulun yönetiminde vb. kuruluşlarda üye olmaları durumunda, kendilerini dışlanmış hissetmeyeceğini ve toplumun bir parçası olarak göreceğini belirtti.

YouGovs adlı araştırma kuruluşunun ortaya koyduğu istatistiki verilere göre, Müslüman asıllı göçmenler Danimarka’da ülke nüfusunun yüzde 4.1’ini oluşturmasına rağmen, kurum ve kuruluşlarda temsil oranlarının yüzde 2’yi geçmiyor. Araştırmada, göçmenlerin seçimlere de ilgi göstermedikleri yer aldı. Göçmenlerin oy potansiyelinin yüksek olup dafa fazla temsilci seçme şansları olmasına rağmen, sandık başına gitmedikleri belirtildi.