2010 ve 2011 yıllarında, Danimarkalı’ların bir yabancı ile evlenme eğiliminde artış olduğu gözlendi.

Danmarks Statistik adlı Danimarka İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, son iki yıl içinde, her 7 Danimarkalı’dan biri bir yabancı ile evlenmiş görünüyor. Bu, son 10 yılın en yüksek oranı.

Aalborg Üniversitesi’nde Prof. Lisbeth B. Knudsen bu durumu globalleşmenin giderek yaygınlaşmakta olmasına bağlıyor.

Prof. Lisbeth B. Knudsen, karışık evliliklerin yaygınlaşmakta olmasını, giderek artan sayıda insanın kendi ülkelerinden başka ülkelerde eğitim yapmalarına, çalışmakta olmalarına, seyahat etmelerine ve geniş iletişim olanaklarına bağlıyor.

Nüfus yapısı konularındaki uzmanlar, bu gelişme sonucu toplumların nüfus yapısının da kaçınılmaz olarak değişime uğrayacağını, toplumlarda farklı renklerden insanların daha yoğunlaşacağını öne çıkarıyorlar. Uzmanlar, bunun yanısıra, karışık evliliklerle birlikte yeni yeni kültürlerin, alışkanlıkların, dil ve dinlerin, yemek alışkanlıklarının, yeni örf ve adetlerin de artık kaynaşacağını vurguluyorlar.