Eğitimli Müslüman kızlar, Danimarka toplumunun yeni alt tabakasını oluşturan düşük eğitimli erkeklerle, kendi ülkelerinden de olsa evlilik yapmak istemiyorlar.

Politiken Gazetesi’nin, yüksek yada orta eğitimli 106 Müslüman kız arasında gerçekleştirdiği bir araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, Müslüman kızların büyük bir çoğunluğunun ağağı yukarı kendi eğitim düzeyinde olan biri ile evlenmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Nitekim bu yüzden de Müslüman kızların büyük bir çoğunluğu, eğitim görmüş bir Müslüman eş bulmakta zorluk çekiyor.

Yüksek eğitimli Müslüman kızlar, eğitimsiz bir erkeğin ”egolarını” tatmin etmek için kariyerimizi feda edemeyiz diyorlar.

2000’li yıllarda, yüksek eğitim gören Müslüman kızların sayısı bir katı artarken, yüksek eğitim gören Müslüman erkeklerin sayısındaki artış çok sınırlı kaldı. Bunun sonucu olarak, Müslüman kızlar arasında eğitimli Müslüman erkekleri ele geçirmek konusunda büyük rekabet var. Yüksek yada orta eğitimli kızların %71’i, eğitim düzeyi düşük bir erkekle, kültürsüz ve vasıfsız bir işçiyle kesinlikle evlenmeyiz, diyorlar. Kızlar, cahil erkeklerin kendilerini anlayamadıklarından yakınıyorlar.

Müslüman kızlar, Müslüman erkekler arasında eğitim düzeyinin genelde düşük olmasından anne-babaları suçluyorlar.