Sosyal Yardım Reformu fena çarpacak

Hükümetin sunduğu yeni Sosyal Yardım Reformu (kontanthjælpsreform), 30 yaşın altındakilerin almakta oldukları sosyal yardımı yarı yarıya indiriyor. Nikahsız birlikte yaşayan aileler de yeni Sosyal Yardım Reformu’ndan büyük darbe yiyecek.

Sosyal yardım almakta olan 25 – 29 yaşlarındakiler gelecekte çok daha az miktarda sosyal yardım almaya hazırlanmak zorunda. Folketinget’te de kabul edilmesi beklenen, ki bugünkü siyasi iklim onu gösteriyor, Hükümetin açıkladığı yeni Sosyal Yardım Reform paketinin en göze çarpıcı noktaları şöyle:

•    30 yaşın altında olan ve sosyal yardım alanlar bir eğitime başlamak zorunda kalacak.Bu eğitim süresi içinde sosyal yardım yerine eğitim ödeneği adı altında ve SU kısa adlı devlet bursu tutarında bir ödenek alacak. Bu değişiklikten en çok 25 – 29 yalarındakiler etkilenecek. Bugün 10.500 kr. olan sosyal yardım yerine 5.753 kr. eğitim ödeneği alabilecek.

18 – 25 yaşları arasındakilerin gençlik ödeneği adı altında almakta oldukları miktar da biraz azaltılacak. Buna karşılık bu gençlere bir eğitim görmeleri için daha çok yardım edilecek.

Gençlere yapılan ödeneklerdeki kesintiler den tasarruf edilen kaynaklar gençlerin eğitimine yönlendirilecek.

Sosyal Yardım Reformu’nun bu bölümü, gençlerin bir eğitime ya da bir işe başlatılmalarını hedefliyor.

•    30 yaşın altındaki gençler, gerektiğinde okuma, yazma ve hesap derslerine gönderilecekler. Bu derslere devamsızlık gösterenlerin sosyal yardımlarından kesinti yapılacak. Bu plan, hazırlanan bir raporun  düşük eğitimli 108.000 kadar sosyal yardım alanın %10’unun okuma, yazmayı ve hesabı az bildiklerini ortaya koyması üzerine reform tasarısına alındı.

•    30 yaşın üstünde, çalışabilecek vasıflarda ve durumda olan ve sosyal yardım almakta olanlar  6 ay içinde bir iş bulmak zorunda olacaklar. Bu süre içinde bir iş bulamayanlar, aldıkları sosyal yardım karşılığında yararlı işler adı verilen çeşitli belediye hizmetlerinde çalıştırılacaklar. Veya bir firmaya staja ya da maaşın bir kısmını devletin ödediği bir işe gönderilecekler.  Bu işlerde çalışmayı kabul etmeyenlerin ise sosyal yardım paralarından kesinti yapılacak.

Çeşitli nedenlerle bir iş yapamayacak durumda olan 30 yaşın üstündekilerin ise aldıkları sosyal yardım miktarı değiştirilmeyecek. Ancak bu kişilerin uzun vadede bir işe başlatılmaları için çok yönlü hazırlama  çalışmaları yapılacak ve bu çalışmalar, belediyelerin çeşitli bölümleri yerine  bir tek elden yürütülecek. Jobcenter denilen iş ve işçi bulma merkezleri ile doktorlar ve psikiyatristler arasındaki işbirliği güçlendirilerek tek elden yönetilecek.

•    Ücretin bir bölümünü devletin ödediği işlrde çalışanlar için yapılan uygulamanın süresi 12 aydan 6 aya indirilecek. Yani, devlet , jobcenter denilen iş ve işçi bulma merkezlerinin gönderdiği işçileri çalıştıran firmalara işçilerin maaşlarının bir kısmını sadece 6 ay ödeyecek.

•    Yeni Sosyal Yardım reformuyla sosyal yardım alanların çeşitli sağlık durumlarına, iş vasıflarına ve yeteneklerine göre yapılmakta olan match gruplama sistemi de kaldırılacak. Bir iş almaya hazır olanların oluşturduğu match gurubu 1 aynen kalacak. 2. ve 3. match gurubu bir gurup olarak birleştirilecek.

•    Nikahsız birlikte yaşayan ailelerde, aynen nikahlı karı-koca aileleri gibi, kadın ve erkek birbirlerinin geçimlerini sağlamakla yükümlü olacaklar. Kadın ya da erkekten birinin gelirinin geçinmeye yetecek kadar olması durumunda (bu gelirin 30.000 kr. olduğu belirtiliyor) bu çıftlerden birine yapılmakta olan sosyal yardım ödenmeyecek.