60 yaşında erken emekliliğe ayrılma hakkı aşamalı olarak kaldırılıyor.

1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren yeni Erken Emeklilik (Efterløn) yasası, erken emekliliğe ve yaşlılık emekliliğine ayrılma yaşlarını aşamalı olarak yükseltiyor, erken emeklilik  süresini aşamalı olarak 5 yıldan 3 yıla indiriyor ve erken emekliliğe ne zaman ayrılındığına bakılmadan özel emeklilik paraları erken emeklilik maaşından düşülüyor.

Yeni Erken Emeklilik reformu uyarınca, erken emekliliğe ayrılma hakkını kazanmış olanlara pişman olmak,  bu haktan vazgeçmek ve erken emeklilik için ödenmiş primleri geri almak hakkı tanınıyor. Bu kural yalnızca, başvuru tarihinde 60 yaşını henüz doldurmamış olanlara uygulanacak.  Erken emeklilikten ayrılma ve birikmiş primleri geri alma başvuruları 1 Nisan 2012 ile 1 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılabilecek.

Erken Emekliliğe ilişkin kabul edilen yasa 1 Ocak 1954’ten önce doğmuş olanları ilgilendirmiyor. Bu tarihten önce doğmuş olanlar için eski kurallar geçerli olmaya devam edecek.

Yeni kurallara göre 1954 yılından sonra doğmuş ve erken emekliliğe ayrılacak  olanlara ödenecek erken emeklilik maaşı tutarı, normal tarifenin %91’i kadar olacak. Bunun yanısıra, erken emeklilik emklilik maaşı alma süresi en fazla 5 yıl olabilecek ve bu süre erken emekliliğe ayrılan kişinin doğum yılına, yani yaşına bağlı olarak  kısalacak. Bu, uygulamada, 1954 yılından sonra doğmuş olanların en erken 62 yaşını doldurduktan sonra erken emekliliğe ayrılabileceği anlamına geliyor.

Örneğin; 1954 doğumlu bir kişi erken emekliliğe 62 yaşında ayrılabilecek ve yaşlılık emekliliğine ayrılıncaya kadar, yani 67 yaşına kadar toplam 5 yıl erken emeklilik maaşı alabilecek.
1963 doğumlu bir kişi ise erken emekliliğe 64 yaşında ayrılabilecek ve yaşlılık emekliliğine ayrılıncaya kadar, yani 67 yaşına kadar toplam 3 yıl erken emeklilik maaşı alabilecek.