Amaç, öğrencilerin çok vakit kaybetmeden yüksek eğitime başlamaları ve kısa sürede eğitimlerini tamamlamaları. Hükümet bu reformuyla SU alanında toplam 2 milyar kron tasarruf hedefliyor.

Hükümetin yeni devlet bursu SU reformu, burslarda kesintiler yapacak. Lise (gymnasium) ve dengi bir eğitimden sonra en geç  iki yıl içinde bir yüksek eğitime başlamayan öğrencilere, normal eğitim süresinden sonra burs verilmeyecek. Bugünkü uygulamaya göre, öğrencilerin normal eğitim süresinden sonra okula gitmeden (’aylak geçen yıl’ (fjumseår)) bir yıl fazladan burs alma olanağı bulunuyor. Başka bir deyişle, lise  ve dengi bir okulu bitirdikten sonra, seyahatler, iş veya başkaca gerekçelerle yüksek öğrenime en geç iki yıl içinde başlamayan ögrenciler bundan böyle, eğitime devam ettikleri sürece en fazla toplam 5 yıl SU bursu alabilecekler. Bu süre daha önce 6 yıl idi.

Hükümetin SU burs reform planı, biri lise, meslek okullar ve dengi gençlik eğitim kurumlarına giden öğrenciler ve yüksek öğrenime devam eden öğrenciler olmak üzere iki ana başlık altına toplanıyor. SU burs reform taslağının ana hatları:

Lise, meslek okullar ve dengi gençlik eğitim kurumlarına giden öğrenciler:

  • Anne-babasının evinde oturan öğrencilere daha düşük tarife üzerinden burs verilecek
  • Ödecek bursun ana tarifesi  1.274 krondan 893 krona indirilecek.
  • Anne-babasının evinde kalan öğrencilere ana tarife olan 893 krondan ayrıca, anne-babanın toplam gelirine bağlı olarak ek ücret ödenecek veya ödenmeyecek. Ancak, ödenecek SU bursu miktarı 1.600 krona kadar olabilecek..Bugün bu miktar ayda  2.860 kr. Ek ücret miktarı belirlenirken hem annenin hem de babanın gelirlerinin toplamı göz önünde tutulacak. Anne ve babanın ayrı yaşamaları bu hesaplamayı etkilemeyecek.
  • Liselerin turbokursları diye bilinen destekleyici kurslara katılanlar da SU bursu alabilecekler.
  • Gençler, SU burs reformundan sonra en fazla toplam 5 gençlik eğitimi için SU  bursu ve SU-borcu alabilecekler. Bugünkü uygulamaya göre gençlerin SU bursu yada SU-borcu alabilmeleri için başladıkları gençlik eğitimi sayısının bir sınırı yok.

Yüksek eğitim kurumlarına giden öğrenciler:

  • Normal eğitim süresinden bir yıl daha fazla SU bursu hakkını kazanabilmek için, Lise ve dengi bir okulu bitirdikten en geç iki yıl içinde bir yüksek eğitime başlamak gerekecek.(Aylaklık süresinde burs ).
  • Eğitime çabuk başlayanlara verilmekte olan 1.08 not pirirmi de artık kaldırılacak.
  • Eğitimi tamamlama normal süresini 6 aydan fazla geciktirenlerin de SU bursları kesilecek. Bu süre bugünkü uygulamaya göre 12 ay.
  • Planlanmış sınavlara katılmayanların SU bursu kesilecek.