Okul reform paketi

Başbakan Helle Thorning Schmidt, şimdiye kadarki en büyük prestij projesi olan okul reform paketi tasarısını sundu.

Başbakan Helle Thorning Schmidt, bu konuda büyük bir adım atmanın bir zorunluluk olduğunun, bu projenin bilgi düzeyini belirgin bir şekilde arttıracağının altını çizdi.

Okul reformuna ilişkin ön çalışmaların başlamasından bu yana, mesleki çevrelerde, genelde de kamuoyunda geniş bir şekilde tartışılan yeni okul reformu, Liberal İttifak (Liberal Alliance) ile hükümeti dışarıdan destekleyen Birlik Listesi (Enhedslisten) dışında, tüm diğer partiler tarafından destekleniyor. Ancak, reform paketinin öğretmenlerle ilgili bölümünde, öğretmenlerden ekonomik fedakârlıkların öngörülmesi, yani artan haftalık ders sayısı ve öğrencilere daha fazla zaman ayıracak olmalarına rağmen ücretlerinin artacak olmaması, gerek Sosyaldemokratlar, gerek Birlik Listesi tarafından eleştiriliyor. Öğretmenler Sendikası ise sürpriz bir açıklama yaparak, reform tasarısı doğrultusunda öğretmenlerin daha esnek çalışacakları bir model getirileceğini açıkladı.

Okul Reform Tasarısının ana başlıkları:

Daha fazla ders saati: Öğrenciler, 9 yıllık temel eğitim süresi içinde toplam 800 saat daha fazla ders alacaklar.

Daha çok İngilizce dersi: İngilizce dersleri 1. Sınıftan itibaren başlayacak. Bugün İngilizce dersleri 3. Sınıftan itibaren veriliyor.

Daha çok matematik ve Danca ders: 4. sınıftan başlayarak haftada matematik ve Danca ders saati sayıları haftada 1’er saat arttırılacak.

Haftalık ders saati sayısı arttırılacak: 7. – 9. sınıf öğrencileri haftada toplam 37 saat okula gidecekler. Okul, saat 15.30’da bitecek. 4. – 6. sınıf öğrencileri haftada toplam 35 saat okula gidecekler. Okul, saat 15.00’te bitecek. 0. – 3. sınıf öğrencileri haftada toplam 30 saat okula gidecekler. Okul, saat 14.00’te bitecek.

Öğrencilere ders yardımı: Temel Eğitim Okulları, özellikle az eğitimli ailelerin çocuklarına ek dersler vererek derslerinde yardımcı olacak.

Yeni dersler: Tüm sınıflarda, etkinlik dersleri adı altında (aktivitet) oyun ve öğrenme, bilgilenme, beden eğitimi karışımı yeni tip bir ders sistemi uygulanacak. 0. sınıfta (eski hazırlık sınıfı) öğrenciler haftada toplam 13 saat etkinlik derslerine katılacak. 1. – 9. sınıflardaki öğrenciler ise haftada toplam 5 – 9 saat bu derslere girecek.

Seçmeli dersler: Bundan böyle 7. – 9. sınıf öğrencileri 2 sürecek dersler seçecek. Ve bu dersler zorunlu dersler olacak. Bugünkü sistemde seçimlik dersler sadece bir yıllık.

Mezuniyet sınavları: Bugün adı 9. Sınıftan Mezuniyet Sınavı olan mezuniyet kavramı değiştirilecek ve yeni adı 9. Sınıf Sınavı olacak. Bu yeni kavram, 9. Sınıfı tamamlamak eğitimin bitmediği, tam tersine daha üst düzeyde eğitimlerin asıl şimdi başladığı sinyali verecek. 9. Sınıf sınavlarına gurup olarak katılmak olanağı ya da bir proje sunarak sınava katılabilme olanağı tanınacak.

Üst öğrenime devam yeterliliği: Öğrencilerin bir üst eğitime devam edebilme yeterliliği değerlendirmesi 9. sınıf yerine 8. sınıfta yapılacak.