Hükümet, Sosyal Yardım Reform Paketinin ardından Ekonomik Gelişme Paketi planını sundu. Çeşitli çevrelerde iş çevrelerine yardım paketi olarak da tanımlanan plan, Danimarka’nın dış ülkelerle rekabet gücünü arttırmayı ve ekonomik gelişme yaratmayı hedefliyor.

Hükümetin gelişme paketi, 2014 yılında 10 milyar kron tutarında yeni girişimler öngörüyor. 2020 yılına kadar da bu girişimlerin aşamalı olarak arttırılarak yılda 15 milyar kron düzeyine çıkarılması ve 2020 yılına ”Vækstplan.dk” adı altında sunulan ve Danimarka’nın rekabet gücünü arttırmasını amaçlayan ekonomik gelişme planı tasarısına göre firma vergileri %25’ten %22’ye indirilecek. Enerji harçları azaltılacak. Kirli su atıkları için alınmakta olan harçlar azaltılacak. ambalaj harçlarından Bunun yanı sıra, restorasyon ve otelcilik branşının MOMS denilen %25 oranındaki katma değer vergilerini vergiden düşebilme oranı %50’den %75’e yükseltilecek.

Copenhagen Economics (Kopenhag Ekonomi Yüksek Okulu), Danimarka İş Çevreleri Örgütü ve Cepos Düşünce Tankı’nın hesaplamalarına göre, SU kısa adlı devlet bursları reformundan gelecek toplam 2 milyar kron, şirket vergilerinde yapılacak indirimi tamamen karşılayabilecek.

Kuzey Denizi’nden çıkarılan petrolden alınan vergiler 2003 yılı düzeyinde kalacak ve 2043 yılına kadar değiştirilmeyecek (yani şirketin kazancı artsa da vergi arttırılmayacak). Buna karşılık Mærsk, Shell ve Chevron gibi petrol şirketlerinin şirket vergileri indirilmeyecek.

Yeni Ekonomik Gelişme Paketi ile, yük kamyonlardan alınması düşünülen kilometre yol harçlarından vazgeçiliyor. Hükümet bu harçlardan toplam iki-üç milyar kron gelir sağlamayı hesaplamaktaydı.

Hükümet ayrıca, yeni ekonomik gelişme planıyla, özel ev ve dairelerde enerji tasarruf edici çeşitli onarımlar için ev sahiplerinin yapacakları masrafların bir bölümünü vergiden muaf tutan uygulamayı 2013 ve 2014 yılları için yeniden yürürlüğe koyuyor. Bu uygulama bu yılbaşında kaldırılmıştı.

Sosyal konutların onarımı için 4 milyar kr. tutarında para ayırılacak. Ancak, bu paradan pay alabilmek için sosyal konut onarım projelerinin onaylanması gerekecek. Sosyal konutlardaki onarımlar ve diğer tamir masrafları genelde ev kiralarını arttırmakta.

Hükümetin iş çevrelerinin masraflarını azaltan ve rekabet gücünü arttıracağı savunulan yeni gelişme paketinin uygulanması sonucu devlet kasasında meydana gelecek 15 milyar kr. turarındaki açıklar şu yollardan karşılanacak:

•    Belediyelerin hizmet masrafları düzeyi 2013 yılı düzeyinde tutulacak ve buradan yılda 2 milyar kr. tasarruf edilecek.
•    Kamu harcamalarındaki yıllık artışlar %0.8 oranından %0.6 oranına indirilecek ve bu yoldan yılda toplam 4,3 milyar kr. tasarruf edilecek
•    SU kısa adlı öğrencilere devlet burs yardımlarından yapılan indirimlerden ve sosyal yardımlardan yapılacak kısıtlamalardan yılda 3 milyar kr. tasarruf edilecek.
•    Kirli su atıkları alanında yapılacak efektifleştirmelerden 0,7 milyar kr. tasarruf edilecek.
•    Kişi, kurum, şirket ve firmaların devlete olan borçlarının ödettirilmesinden ve diğer alanlardan gelecek gelirlerden toplam 3,6 milyar kr. gelir sağlanacak.

Hükümet, kendisini dışarıdan destekleyen Birlik Listesi Enhedslisten’in çok sert karşı çıktığı bu ekonomi paketini,  liberal parti Venstre ve Muhafazakar Halk Partisi’nin oylarıyla Folketinget’ten geçirmeyi hedefliyor.

Sosyal yardımlardan ve öğrencilerin SU devlet burslarından kısıntılar yapılarak iş çevrelerine vergi kolaylıkları tanınması, hükümetin ortağı Sosyalist Halk Partisi SF içinde büyük iç huzursuzluklar yarattı.

Gelecek günler, hükümetin Sosyal Yardım ve Ekonomik Gelişme Paketleri’nin toplumda çok yoğun ve acımasız tartışmaların yapılacağı günler olacak.