Rockwool Vakfı Araştırmalar Dairesi’nin (Rockwool Fondens Forskningsenhed) verilerine göre, batılı olmayan bir ülkeden gelmiş göçmenler arasında malulen emekliliğe ayrılanların sayısı 1990’dan bu yana hemen hemen 10 katı arttı.  Buna karşılık, malulen emekliliğe ayrılan Danimarkalı’ların sayısı, aynı dönem içinde önemli derecede azaldı.

Rockwool Vakfı araştırmacılarından Marie Louise Schultz-Nielsen, bu durumun nedenlerinden birinin, göçmenlerin, temizlik işleri, sosyal ve sağlık yardımcılığı gibi ağır ve yıpratıcı işlerde çalışmalarından ileri gelebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, savaş içinde olan ülkelerden gelmiş mültecilerin ‘savaş travması’ içinde olmalarının da malulen emekliliğe ayrılmalarında önemli rol oynadığını vurguladı.

Rockwool Vakfı’nın araştırma sonuçları, batılı bir ülkeden olmayan 55-59 yaşları arasındaki göçmenlerin %41’inin malulen emekliye ayrılmış olduğunu gösteriyor. Aynı yaş gurubundaki Danimarkalı’ların ise sadece %13’ü malulen emekli.

Çok sayıda göçmenin malulen emekliliğe ayrılmış olması, Birlik Listesi (Enhedslisten) dışında Danimarka Meclisi Folketinget’teki tüm partilerin dikkatini çekti. Nitekim Danimarka Halk Partisi DF, malulen emekliliğe ayrılabilme kurallarının zorlaştırılmasını, özellikle de mülteciler için zorlaştırılmasını istedi. DF sözcüsü Martin Henriksen, “Mülteciler bu ülkede korunuyor ve yardım alıyor.  Bunun da üstüne kendilerine özel ekonomik avantajlar sağlanıyor. Bu Danimarkalı’lara karşı haksızlıktır.” dedi.

Bugünkü malulen emeklilik kuralları, mültecilere ve sadece mültecilere, Danimarka vatandaşlarından farklı olarak, 15 yaşını doldurduktan sonra yaşamlarının 4/5’inden daha azını (yani %80’inden daha azını) Danimarka’da geçirmişlerse, malulen emeklilik maaşlarında indirim yapılmıyor.

Venstre ve Muhafazakar Halk Partisi de, çok sayıda göçmenin malulen emekliliğe ayrılmalarını şaşkınlıkla karşıladılar, ancak, kurallarda değişiklik yapılmasına karşı çıktılar.

Sosyaldemokratlar ise, 40 yaşın altındakilere malulen emeklilik maaşı bağlanmamasını öngören hükümetin yeni önerisine gönderme yaparak, malulen emeklilik kurallarında yeni değişiklikler yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.